Wynajem, serwis i sprzedaż wózków widłowych i podestów nożycowych
Po co kupować? Lepiej wynajmować

Address:

Róży 11, 05-090 Falenty Nowe, Poland


  BiLift Polska Sp. z o.o.

  ul. Róży 11
  05-090 Falenty Nowe
  Mazovia, Poland


  Email: biuro@bilift.pl
  Phone: + 48 22 720 76 95
  Fax: + 48 22 720 41 20


  NIP: 534 234 21 14
  Regon: 140752208


  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS nr: 0000264331

  Kapitał Zakładowy: 622.500 zł