BiLift Polska Sp. z o.o.
ul. Róży 11
05-090 Falenty Nowe

Mazovia, Poland
  • Email: biuro@bilift.pl
  • Phone: + 48 22 720 76 95
  • Fax: + 48 22 720 41 20
Details:
NIP: 534 234 21 14
Regon: 140752208

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000264331

Kapitał Zakładowy: 622.500 zł
{chronoforms}zapytanie{/chronoforms}