Wynajem, serwis i sprzedaż wózków widłowych i podestów nożycowych
Po co kupować? Lepiej wynajmować

adres:

ul. Róży 11, 05-090 Falenty Nowe, Polska

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak również w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W celu poprawiania jakości naszej strony, jej silnik wykorzystuje pliki cookie – niektóre informacje statystyczne są zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej – w opcjach przeglądarki. Może to wpłynąć na działanie serwisu.

Korzystamy z Google Analytics – analizujemy statystyczne dane o odwiedzającym które z wyłączeniem danych osobowych są przekazywane i przechowywane na serwerach Google.

Logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk jak i bieżącej administracji stroną. Wszelka analiza ma charakter zbiorczy i nie zawiera cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Obowiązek informacyjny BiLift Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r., przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez:

BiLift Polska Sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BiLift Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 05-090 Falenty Nowe, ul. Róży 11. NIP 5342342114. KRS 0000264331.
 2. Od dnia 25 sierpnia 2018 roku jest możliwość skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: info@bilift.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez BiLift Polska Sp. z o.o.
  1. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą(dane niezbędne do zawarcia umowy) lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą
  2. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  3. na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  4. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO tj odrębnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym większej liczbie określonych celów
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do osób trzecich tj. firmy księgowej, firmy windykacyjnej, kancelarii prawniczej, banku, operatorów pocztowych i kurierskich, przewoźników transportowych, ubezpieczycieli, osób świadczące usługi techniczne takie jak poczta elektroniczna, obsługa IT, jak również podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonana umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi
  2. wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania
 1. Pani/Pana dane osobowe jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, np.
 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowych, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

– zgody: do czasu jej wycofania

– prawnie uzasadnionego celu: do czasu wniesienia sprzeciwu

 1. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO (kontakt do inspektora danych);
 2. Pani/Panu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (kontakt do inspektora danych);
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.