Wynajem, serwis i sprzedaż wózków widłowych i podestów nożycowych
Po co kupować? Lepiej wynajmować

adres:

ul. Róży 11, 05-090 Falenty Nowe, Polska

Ten rozdział kierujemy w głównej mierze do naszych nowych Klientów, którzy są zainteresowani naszym wynajmem, ale nie korzystali jeszcze z naszych usług.

Mając na uwadze Państwa cenny czas, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i maksymalnie uprościć, i ograniczyć formalności związane z wynajmem naszych maszyn i urządzeń. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą nam możliwie szybko określić warunki współpracy i przygotować naszą ofertę. Prosimy pamiętać, że:

 • Wysokość stawki wynajmu w głównej mierze zależy od okresu najmu, w myśl zasady „im dłużej tym taniej”.
 • Chcemy być konkurencyjni, dlatego zawsze jesteśmy otwarci na możliwość negocjacji naszych stawek wynajmu, ale w granicach zdrowego rozsądku.
 • Na życzenie Klienta organizujemy pozostałe usługi związane z dostawą, zabezpieczeniem i utrzymaniem w ruchu naszych maszyn i urządzeń, tj. transport, ochrona i ubezpieczenie, paliwo, szkolenia i uprawnienia dla Państwa operatorów oraz maszyny i urządzenia na stand-by.
 • Szczegółowe warunki najmu określają nasze Ogólne Warunki Najmu (plik do pobrania).

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych przy pierwszym wynajmem, dotyczy on przedsiębiorców (tzn. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz przedsiębiorstwa (tzn. spółki prawa handlowego). Osoby lub instytucje nie będące przedsiębiorcami, ani przedsiębiorstwami w kwestii uzgadniania i dopełnienia wymogów formalnych bardzo prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub biurem. Wymagane przez nas dokumenty to:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i Regon.
 • W przypadku przedsiębiorców, dwóch dokumentów ze zdjęciem, w tym przynajmniej jeden potwierdzający faktyczny adres zamieszkania.
 • W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty lub/i zlecenia weryfikacji wiarygodności przez naszą wywiadownie gospodarczą.

Warunkiem przekazania Państwu naszej maszyny lub urządzenia jest spełnienie poniższych formalności:

 • Zawarcie Umowy Najmu.
 • W przypadku gdy osoba lub osoby zawierające Umowę Najmu nie będą uczestniczyć w przekazaniu naszej maszyny lub urządzenia, niezbędne jest wskazanie osoby dokonującej w ich imieniu takiego przyjęcia.
 • Na naszą prośbę, okazanie dowodu osobistego przez osobę dokonującej przyjęcie naszej maszyny lub urządzenia.

Staraliśmy się możliwie czytelnie i zwięźle przedstawić Państwo nasze warunki najmu. Jeżeli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub biurem.