Wynajem, serwis i sprzedaż wózków widłowych i podestów nożycowych
Po co kupować? Lepiej wynajmować

adres:

ul. Róży 11, 05-090 Falenty Nowe, Polska

Podwyżka stawek serwisowych

Szanowni Państwo,

Zarząd BiLift Polska Sp. z o.o., uprzejmie zawiadamia, iż począwszy od 1 kwietnia 2023 r., ulegają zmianie stawki świadczonych przez naszą firmę usług serwisowych.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., w stosunku do 2021 r., wzrósł i wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%).

W związku z powyższym, w przypadku Klientów, którzy mają z nami umowy serwisowe będzie obowiązywała podwyżka o 14,4% liczona od aktualnie obowiązujących stawek, natomiast ewentualne różnice, które mogą pojawić się na fakturze VAT, wynikają jedynie z zaokrągleń do liczby całkowitej.

W przypadku Klientów, którzy nie mają z nami umowy serwisowej i korzystają z naszych usług serwisowych doraźnie, nasza dotychczasowa stawka robocizny u „Klienta”, która wynosiła 191,- zł, za 1 rbh, zostanie podniesiona do 239,- zł,  natomiast nasza dotychczasowa stawka robocizny „na warsztacie”, która wynosiła 146,- zł za 1 rbh, zostanie podniesiona do 183,- zł. Dodatkowo o 25% wzrastają zryczałtowane stawki robocizny wszystkich oferowanych i świadczonych przez nas przeglądów okresowych.

Dodatkowo, w przypadku Klientów, którzy nie mają z nami umowy serwisowej i korzystają z naszych usług serwisowych doraźnie, w tym roku ulega zmianie stawka za dojazdu. Dotychczasowa stawka wynosiła 2,55 zł / 1 km, przy czym na całkowity koszt dojazdu składa się suma przejechanych km w obie strony (do Klienta i z powrotem), jednak nie mniej niż 99,- zł za każdą wizytę. Nowa stawka za dojazd zostanie podniesiona do 3,19 zł / 1 km, jednak nie mniej niż 124,- zł za każdą wizytę.

Korzystając z okazji, pragniemy Państwu przypomnieć, iż nasza firma oferuje możliwość zawarcia Umowy Serwisowej, na korzystniejszych dla Klienta warunkach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Niezależnie od powyższych zmian, również i w tym roku utrzymujemy w mocy naliczanie tzw. „opłaty paliwowej” na dotychczasowych warunkach, więcej szczegółów na jej temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Dariusz Skoczylas
Szef ds. Operacyjnych

BiLift Polska
Poprzedni wpis
Opłata paliwowa – aktualizacja 10.03.2023
Następny wpis
Opłata paliwowa – aktualizacja 03-03-2023